Χρήσιμα Links

Ενεργειακή Επιθεώρηση & Νομικό πλαίσιο

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών &
Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Χρήσιμες Ερωτήσεις-Απαντήσεις

 

    ENOTHTA ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

«Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών»
                                           

 

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (πρώην Τ.Ε.Ι. Πειραιά) υπήρξε ένας από τους εγκεκριμένους από το ΥΠ.Ε.ΚΑ. Φορείς Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών μια και η επιτυχής ολοκλήρωση της σχετικής αυτής εκπαίδευσης ήταν προαπαίτηση στα πλαίσια της διαδικασίας για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄). Στο πλαίσιο αυτό το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (πρώην Τ.Ε.Ι. Πειραιά) πραγματοποίησε κατά τη χρονική περίοδο 2012-2016 δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικούς κύκλους. Αν και σ
ύμφωνα με το άρθρο 57 του ν.4409/2016, η εν λόγω υποχρεωτική εκπαίδευση καταργήθηκε, το Α.Ε.Ι. Πειραιά, με τη συσσωρευμένη του σχετική εμπειρία και ανταποκρινόμενο στις συνεχόμενες εκκλήσεις ενδιαφέροντος από συναδέλφους μηχανικούς διοργανώνει ταχύρυθμα σεμινάρια στα ακόλουθα αντικείμενα :

Στόχος των δύο αυτών θεματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι να καλυφθούν επαρκώς και με αποτελεσματικό τρόπο όλες εκείνες οι ανάγκες των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών τόσο όσον αφορά στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όσο και σε θέματα μεθοδολογίας διενέργειας μιας ενεργειακής επιθεώρησης, χρήσης του υπολογιστικού προγράμματος, ενεργειακής κατάταξης ενός κτηρίου ή/και των επιθεωρούμενων εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διπλωματούχοι Μηχανικοί με τις εξής ειδικότητες:

1.
Πολιτικών Μηχανικών
2.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3.
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
4.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
5.
Μηχανολόγων Μηχανικών
6.
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
7.
Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
8.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
9.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
10.
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
11.
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
12.
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
13.
Χημικών Μηχανικών
14.
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
15.
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
16.
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
17.
Μηχανικών Περιβάλλοντος
18.
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
19.
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
20.
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
21.
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
22.
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
23.
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
24.
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης με τις εξής ειδικότητες:

1.
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
2.
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Υπομηχανικός ΤΕ.
3.
Πτυχιούχος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Τ.Ε. (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης).
4.
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
5.
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Υπομηχανικός Τ.Ε
6.
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Δομοστατικοί Μηχανικοί).
7.
Πτυχιούχος Πολιτικός Υπομηχάνικός Τ.Ε.
8.
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Υποδομών).
9.
Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας)
10.
Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Μηχανολογίας)
   

Νέο
Hμερομηνία έναρξης 5ου κύκλου “Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων”: Δευτέρα 05/03/2018

 

Νέο
Ημερομηνία έναρξης 4ου κύκλου “Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης & Κλιματισμού": Τετάρτη 21/02/2018

 

Τα σεμινάρια γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 18.00 έως 22.00

 

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής εγγραφής είναι διαθέσιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

τηλ: 210 538 1502, 210 538 1574, 210 538 1023

ή στείλτε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση teipir.kenak@gmail.com

 

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του ΤΕΙ-ΚΕΝΑΚ